+386 40 648 294 info@mavricnibojevniki.org

ADHD

ADHD – primanjkljaj pozornosti in motnja hiperaktivnosti

Kaj je ADHD?

Sindrom ADHD (angl. Attention deficit hyperactivity disorder) je pomanjkanje pozornosti in motnja hiperaktivnosti. Gre za skupino vedenjskih in čustvenih motenj, ki se navadno pojavijo že v otroštvu (najbolj izrazito v obdobju med 3. in 7. letom) in zaradi katerih se otroci v šoli srečujejo s številnimi težavami.

Nezmožnost nadzorovanja vedenja in pozornosti, impulzivnost in hiperaktivnost vplivajo na učenje, vedenje in družbeno prilagajanje okolju.

Otrok zelo težko naveže stik z vrstniki, v težavah pa se znajde tudi pri učiteljih, saj velikokrat zaostaja z nalogami, je površen in moteč za okolico. Tako pogosto kljub visokim potencialom ne zmore dosegati dobrega učnega uspeha.

Trije tipi ADHD

Glede na vedenjske značilnosti, ki se pokažejo pri otroku, se otroke klasificira v tri podtipe.

V prvi tip sodi hiperaktivno impulzivni tip, ker se impulzivnost in hiperaktivnost pogosto pojavljata skupaj.

V drugi tip sodi nepozorni tip otroka. Ta otrok ponavadi ne kaže hiperaktivno-impulzivnih vedenj. Ta tip se včasih imenuje le ADD – Attention deficit disorder oziroma primanjkljaj pozornosti.

V tretji tip pa sodijo otroci, ki imajo prisotne vse tri simptome. So hiperaktivni, impulzivni ter imajo tudi motnjo pozornosti. Ta tip se zaradi tega imenuje kombinirani tip.

Opozorilni znaki

Motnja postane najbolj izrazita v času šolanja.

Otrok preveč govori in je moteč za okolico, se dolgočasi in ne kaže posebnega zanimanja za naloge ali pa jih opravi napačno, zavrača dejavnosti, kjer je potreben miselni napor, hitro odneha, pozablja potrebščine, je motorično nemiren in nepozoren.

Potrebujete več informacij?

Pišite nam