+386 40 648 294 info@mavricnibojevniki.org

Svetovalnica

Terapevtska obravnava otrok in družin – (ADHD)

Projekt Svetovalnica

2 x tedensko se izvajajo individualna in skupinska srečanja za otroke z motnjami v vedenju v trajanju 1 – 2h. Na prvem sestanku se izdela načrt dela, kjer se otrok opredeli ali bo obravnavan posamično ali v skupini. Skupina je sestavljena iz največ 5ih otrok enake starosti.

Pristop, ki se uporablja pri delu temelji na principu doživljajske pedagogike in treninga Mindfulness (čuječnost)

  • Individualna srečanja/starši
  • Individualna srečanja/otroci
  • Skupinska srečanja/otroci
  • Skupinska srečanja/otroci in starši

 

Skupina za starše

Skupina za starše se srečuje 2x mesečno. V skupino je vključenih 10 do 12 staršev. V skupino so vključeni starši otrok z ADHD, ki se vsakodnevno spopadajo s težavami (otrokovo vedenje doma, težave v šoli, prejemanje zdravil, odločbe). Skupno vodi  in moderira povezovalka, ki starše vodi skozi proces skupnih razprav. Izpostavljena problematika se rešuje v skupini in sproti.

Potrebujete več informacij?

Pišite nam