+386 40 648 294 info@mavricnibojevniki.org

Raziskave

Analiza stanja in izhodišča sprememb na področju motenj vedenja (ADHD)

 

Namen raziskave je proučiti življenje otrok z ADHD na treh (družbenih) nivojih .

PRVI NIVO RAZISKAVE:  Na makro (institucionalnem) nivoju  proučiti na kakšen način razvojne ambulante v ZD obravnavajo otroke z ADHD. V tem koraku je namen raziskave ugotoviti kakšen je obseg oziroma število otrok v obravnavi in kakšne oblike obravnave so deležni.

Makro oz. institucionalni nivo obsega tudi proučevanje vključenosti otrok z ADHD v redne vrtce in nato še v osnovne šole. Ključni namen tega koraka je ugotoviti oblike in načine prilagoditev, ki so jih otroci deležni v institucionalni obravnavi. Prav tako nas zanima s kakšnimi problemi se soočajo otroci kot tudi vzgojitelji in učitelji.

Proučevanju institucionalnega nivoja bomo pristopili s kvantitativnim in kvalitativnim pristopom raziskovanja. Uporabljena bo metoda sekundarne analize gradiva kot tudi poglobljenih intervjujev.

DRUGI NIVO RAZISKAVE: Drugi nivo raziskave obsega mrežo (NVO). V tem nivoju je fokus usmerjen v analizo uspešnosti in učinkovitosti delovanja Mavričnih bojevnikov. Analiza bo temeljila na opazovanju brez udeležbe delavnic in taborov oz. vseh aktivnosti ki jih MB izvajajo.

TRETJI NIVO RAZISKAVE: Tretji in po našem mnenju najbolj ključen del raziskave je mikro nivo oziroma nivo posameznika – otroka ADHD in njihovega družinskega življenja: izvajali bomo fokusne skupine in poglobljene intervjuje z otroci ADHD in njihovimi starši. Zanimalo nas bo njihove oblike soočanja in premagovanja izzivov ADHD. Pogovori bodo izvedeni med aktivnimi člani Mavričnih Bojevnikov in ostalimi sodelujočimi v programu.

Potrebujete več informacij?

Pišite nam