+386 40 648 294 info@mavricnibojevniki.org

Če ne veš, vprašaj

Delavnica za učence, dijake in starše

Delavnica Če ne veš, vprašaj

Delavnica je preverjen način obravnave življenjsko pomembnih tem in vsebin, ki tarejo dijake in jih v klasičnem načinu pouka največkrat pozabimo ali zanje nimamo dovolj časa. Predstavlja inovativno različico »mobilne svetovalnice na terenu«, ki se izvaja med učenci osnovnih in srednjih šol, neposredno v razredih in v popolni anonimnosti (brez prisotnosti učiteljev ali drugih sodelavcev šole) . Izvajamo pa jo tudi za starše in učitelje oziroma profesorje. Delavnica je bila izvedena že z 2300 udeleženci (večinoma dijaki) in glede na anonimne vprašalnike je njihova stopnja zadovoljstva z delavnico 98%. Isti delež udeležencev je izrazil, da bi se delavnice vsekakor ponovno udeležil. Kar je v današnjem času redkost, glede na to, da je bila delavnica izvedena za kar štiri različne starostne skupine tako za učence, dijake kot tudi za starše in učitelje.

Namen delavnice

Namen delavnice je ne čakati, da se ljudje sami obrnejo po pomoč, temveč smo mladi strokovnjaki tisti, ki k njim pristopimo prvi.

S projektom želimo doseči in ponuditi pomoč vsem posameznikom, ki se zaradi različnih vzrokov, preprek in stigme ne poslužujejo oblik svetovanja in strokovne pomoči v primeru osebnih vprašanj in dilem na katere ne najdejo odgovora. Vsi znamo imeti težave in izzive na nam pomembnih področjih, še posebej doma, v šoli, službi kot tudi med prijatelji in sami s seboj.

Cilji delavnice

 • Ponuditi strokovno in kvalitetno pomoč v neobremenjenem okolju brez prisotnosti šolskih delavcev.
 • Ponuditi mladim odgovore na njihova pereča vprašanja, pokazati jim drugačno perspektivo na njihove probleme in jih umestit v svoje okolje (da se zavedajo, da niso sami ali edini s tako težavo).
 • Razvijati socialne veščine za razumevanje, spoštovanje drugačnosti in tako oblikovanje okolja za razvoj kritičnega mišljenja dijakov.

Zaupajo nam:

 • Srednja Ekonomska šola Novo mesto (za dijake, starše in učitelje)
 • Gimnazije Novo mesto
 • Kmetijska šola in biotehniška gimnazija Grm Novo mesto
 • Šolski center Novo mesto
 • Ženski odbojkarski klub Novo mesto
 • Dvojezična srednja šola Lendava
 • Osnovna šola Frana Erjavca Nova Gorica (za učence in starše)
 • Srednja gostinska in turistična šola Radovljica
 • Srednja trgovska šola Ljubljana (za dijake in starše)

Fotogalerija

Zakaj ti je bila delavnica všeč?

“Ker smo dobili prave nasvete iz resničnega življenja, neposredno in brez ovinkov”

“Ker so uspeli v treh šolskih urah odgovoriti na zares veliko težav, ki jih imamo mladi”

“Ker mi je všeč nastop in odnos, ki ga vzpostavita predavatelja z mladimi. Vse skupaj ni tako uradno in je bolj sproščeno”

“Ker je delavnica osredotočena na naše težave. Poleg tega sta moderatorja strokovna a hkrati še zelo zabavna”

“Sedaj vem kaj moraš narediti, če imaš v sebi problem. Hvala vama!”

“Ker smo se pogovarjali o temah, ki so zelo pomembne za nas, in ker sem izvedel/-a veliko novih stvari, in ker mi je zdaj lažje.”

“Všeč mi je vas pristop, ki je drugačen, izstopa v današnji družbi. Dopoveste nam, da tudi drugačni lahko uspemo.”

“Še posebej všeč mi je bilo povezava informacij, misli in čustev. Ter da je vse odvisno od naših misli, da je bilo sproščeno, drugačen, boljši pogovor kot pri psihoterapevtu in večji učinek!”

“Ker smo se pogovorili o stvareh iskreno. Drugače se o teh temah sploh ne pogovarjamo.”

“Ker se poglabljate v življenja mladih, ki smo mnogokrat izgubljeni.”

“Ker sem izvedela veliko stvari, ki jih nisem vedela in razumela”

“Več sem izvedel o življenju, pripomoček kako ga živeti, vztrajati. Chase dreams not papers.”

“Veliko dobrih nasvetov, všeč mi je bilo, da smo slišali vaše življenjske zgodbe.”

Kdo je moderator delavnice?

Jernej Picelj

Jernej Picelj je že več let aktivni član Mavričnih Bojevnikov, med drugim je bil vodja organizacije dveh terminov na taboru Mavrični Bojevniki 2017 in enega termina Mavrični Bojevniki 2018, vodi administrativne zadeve in komunikacijo s starši in prostovoljci, poleg tega pa je tudi vodja delavnice Če ne veš,?, ki ima pod njegovim vodstvom kar 98% zadovoljstvo med mladimi v srednjih šolah. Imel je tudi nekaj individualnih svetovanj otrokom in vse to skupaj, ga je spodbudilo v ustvarjanje programa Jaz, Mavrični Bojevnik, ker je prepoznal željo mladih po več tovrstnih programih, saj si želijo pogovorov o temah, o katerih težko govorijo s komerkoli in potem to zadržujejo v sebi, kar jih vodi v veliko stresa in frustracij ter težje soočanje z aktualnimi zadevami v njihovih življenjih.

Jernejev kontekst življenja je širjenje ljubezni med ljudi. Njegov razlog za obstoj je, da pusti ljudi opolnomočene na področjih, ki so za njih pomembna in jih zanimajo, ter jih v procesu pusti transformirane z več moči, svobode, samoizražanja in mirnega uma.

Potrebujete več informacij?

Pišite nam