+386 40 648 294 info@mavricnibojevniki.org

Spoštovani

Ko srečamo otroka ali mladostnika, ki je v nenehnem gibanju, ga zmoti vsaka malenkost, zraven je mogoče še nespreten in glasen, nam je kmalu odveč. Vzrok temu njegovemu napornemu vedenju ni vedno nevzgojenost, temveč gre za fiziološko dogajanje v njegovem telesu. Reševanje izzivov teh otrok in mladostnikov s težavami pozornosti in s hiperaktivnostjo (ADHD) ter njihovega domačega in šolskega okolja, se pogosto prelaga z enega strokovnjaka na drugega. Čaka se, da bo otrok dozorel in se začel »normalno« obnašati ter ne bo sivil glav učiteljev in staršev s svojimi domislicami ter neusahljivim virom energije za vse drugo, kot za šolsko delo.

Vabimo vas k udeležbi na konferenci z naslovom Tako velik pa še vedno nevzgojen? Mavričnost otrok z ADHD, v organizaciji Zavoda Mavrični Bojevniki ki bo potekala 14. 4. 2017 na Zdravstveni fakulteti v Ljubljani.

Z organizacijo konference želimo prispevati k ozaveščanju strokovne javnosti po naraščajoči potrebi po povezovanju različnih strokovnjakov pri obravnavi otrok in mladostnikov z ADHD s ciljem osvetliti problematiko otrok, njihovih družin, šolskega okolja, prikazati primere dobre prakse in osnovati predloge za skupno delovanje strokovnjakov. Predvsem pa želimo, da se v Sloveniji oblikujejo koraki v prepoznavanju problematike in ustreznemu ukrepanju uradnih in drugih institucij v podporo gradnji  zdrave osebnosti teh otrok.

Področja, ki jih bomo obravnavali na konferenci so:

  • Življenjski svet otrok/mladostnikov z ADD/ADHD (dogajanje v glavi in telesu – fiziologija, prepoznava znakov in simptomov, perspektiva otrok…);
  • Družinsko življenje (perspektiva staršev, vzgojni pristopi, prehrana in gibanje/prosti čas);
  • Labirinti institucij pomoči in podpore: šolstvo; (vrtci in osnovne šole, srednje šole, visoke šole, zavodi in druge institucije), zdravstvo (diagnostika, terapija, obravnava), sociala;
  • Otrok in mladostnik v šolski klopi (prepoznava, svetovalno delo, šolsko delo in domače naloge, namigi za prvo “šolsko” pomoč);
  • Terapevtski pristopi in celostna obravnava;
  • Raziskave in primeri dobre prakse v Sloveniji ali v tujini

Za vse podrobnejše informacije smo vam na voljo na e-naslovu konferenca.mb@gmail.com

Program konference

8.00-8.30 – Registracija udeležencev

8.30-8.45 – Pozdravni nagovori

Nekaj osnov o ADHD

Moderator: Marija Milavec Kapun

8.45-9.00 – ADHD možgani; Nika Pušenjak (Larus Inventa)
9.00-9.15 – ADHD na dlani – Maksova zgodba; Dejan Sotirov (Zavod Mavrični Bojevniki)
9.15-9.30 – Medikamentozno zdravljenje ADHD; Jerneja Maček (UKC Ljubljana – Pediatrična klinika)
9.30-9.45 – Vloga prehrane pri obravnavi otroka za ADHD; Ruža Pandel Mikuš (Zdravstvena fakulteta)
9.45-10.00 – Vpliv ADHD na družinsko življenje; Janja Rebolj, Marija Milavec Kapun, Dejan Sotirov (Zdravstvena fakulteta)
10.00-10.15 – Biti starš otroku z ADHD; Diana Novak
10.15-10.30 – Razprava
10.30-11.00 – Odmor

Primeri dobre prakse ali iskanje poti iz labirinta

Moderatorka: Urška Sešek

11.00-11.15 – Timsko povezovanje pri delu z otroki z ADHD; Mojca Pavelšek (Vrtec Ciciban Novo Mesto)
11.15-11.30 – Prvo srečanje z družino, ki ima otroka s težavami; Marko Juhant (Čmrlj)
11.30-11.45 – Kako razumeti vedenje otroka z ADHD in mu učinkovito pomagati; Radovan Radetić (Zavod Aleksandra)
11.45-12.00 – Tabor Mavrični bojevniki; Nina Steklasa (Zavod Mavrični Bojevniki)
12.00-12.15 – Ta neverjetna leta – predstavitev projekta; Denis Mušič (UKC Ljubljana – Pediatrična klinika)
12.15-12.30 – Biofeedback in nevrofeedback pri ADHD; Tina Burger (Larus Inventa)
12.30-12.45 – Spodbujanje aktivne pozornosti; Sanja Draksler, Darja Korpnik (Pozorko)
12.45-13.00 – Nevropsihološki vidik ADHD; Teja Bandel Castro (CIRIUS Kamnik, Inštitut ADDICTIVA)
13.15-13.30 – Razprava
13.30-14.15 – Kosilo

Otok/mladostnik z ADHD v instituciji

Moderator: Jernej Picelj

14.15-14.30 – Ali Lilliput Put potrebuje očala? Razlike v dojemanju otrok z ADHD; Urša Lamut (Besedokvačka)
14.30-14.45 – Usmerjanje otrok s posebnimi potrebami; Simona Rogelj (Zavod RS za šolstvo)
14.45-15.00 – Nemiren otrok v vrtcu; Sergeja Zemljarič (Vrtec Galjevica)
15.00-15.15 – Načrtovanje pomoči nemirnemu otroku v vrtcu – primer dobre prakse; Esmira Behrić (Vrtec Ciciban – Vrtec Zelena jama)
15.15-15.30 – “Saj bi, pa ne gre …” Otrok z ADHD v OŠ – primer dobre prakse; Simona Levc, Nives Kodrun, Dominika Peršak (Druga OŠ Slovenj Gradec)
15.30-15.45 – Učenec z ADHD v razredu – pomoč in podpora; Suzana Pulec Lah (Pedagoška fakulteta)
15.45-16.00 – ADHD v šoli, gimnaziji, na fakulteti z vidika predmetne didaktike; Urška Sešek (Filozofska fakulteta)
16.00-16.15 – Obravnava otrok/mladostnikov z ADHD v VIZ Smlednik; Marjeta Dečman, Nataša Kmet (VIZ Smlednik)
16.15-16.30 – Razprava
16.30-17.00 – Refleksija predstavljenih vsebin z zaključkom

Delavnice

Predstavitvene delavnice (soba 8), Moderator: Barbara Skutnik/Žiga Kovačič
Obvezna je prijava na delavnice ob registraciji oziroma do zasedbe mest.

14.15-15.00 – Delavnica; Radovan Radetić
15.00-15.45 – Delavnica; Nika Pušenjak, Tina Burger

Organizatorji si pridržujejo pravico do spremembe programa.
Udeleženci strokovne konference dobijo potrdilo o udeležbi.

Fotogalerija konference